Wanneer je bang bent om iemand te kwetsen

en daarom niet alles vertelt wat op je hart ligt, kwets je alleen jezelf.